Klynge-Lean

Hvad er en klynge:

 • Klynge-Lean er et forløb hvor 6-10 virksomheder sammen gennemføre et Lean implementeringsforløb
 • Virksomheder følges ad og implementerer Lean i et forpligtende netværk
 • Målgruppen er mindre og mellemstore organisationer/virksomheder

Hvorfor Klynge-Lean?

 • I får værktøjerne til markante resultater - bedre medarbejdertrivsel, bedre bundlinje og bedre kundeservice!
 • Værktøjerne er baseret på Lean - som I træner i praksis undervejs - og implementerer imellem dagene
 • Et lokalt forløb/netværk med lignende virksomheder
 • Et forløb baseret på "Best practice" i Lean implementering
 • Et forløb med nogle af de bedste og mest erfaring Lean-konsulenter i Danmark
 • Forløbet er billigere fordi deltagerne deler regningen

Fakta om Klynge-Lean

De korte fakta om Klynge-Lean grupperne:

 • Min. 6 og max. 10 deltagende virksomheder
 • 1-2 deltagere per virksomhed på hver kursusdag
 • 6 kursusdage over ca. 8 måneder
 • Ca. 1-1½ måned imellem hver kursusdag (til hjemmearbejde med Lean)
 • Møder afholdes i deltagende virksomheder på skift. Værts-virksomheder står for forplejningen
 • Møder afholdes max. 30 km. fra "hovedbyen" (udgangspunktet for hver klynge)
 • Undervejs følger Flexkom op på fremdrift imellem alle dagene og der oprettes også en lukket debatgruppe på internettet
 • Flexkom deltager med engagement, viden og erfaring - deltagerne deltager med tid, ledelse og indsats!
 • Der er mulighed for tilkøb af ekstra konsulenthjælp fra Flexkom

Forløbet - indhold på de 6 dage

Eksempel på Klynge-forløb:

Klynge Lean Netværk

Klynge kombineres med uddannelse

Vi kan også kombinerer et Klynge-forløb med en Lean uddannelse.
Hver deltagende virksomhed sender 1-3 deltagere. De gennemfører eks. en "Lean Manager Green Belt" uddannelse - i et lokalt klynge-netværk.
Læs mere om Flexkoms Lean uddannelser - som kan kombineres med et Klynge-forløb >

Klynge-forløb i samarbejde med lokale erhvervsforeninger

Vi gennemfører lokale Klynge-forløb i samarbejde med erhvervsråd/foreninger.

Kontakt Flexkom hvis I ønsker dialog om et lokalt forløb i jeres område >


Eksempel på Klynge-Lean forløb

Indholdet på de 6 dage. Forløbet kan tilpasses de deltagende virksomheder.

Klynge Lean Netværk

Dag 1: Lean og strategisk begrundelse

Intro til Lean, spild, modenhedsniveauer, model for strategisk valg af Lean, valg af værktøjer og tidshorisont – vi sætter horisont på værktøjer, mål og proces. Hvilke dele af Lean passer til jeres strategiske udfordringer.
Formål: Definere jeres strategisk begrundelse for Lean, rækkefølge af værktøjer, mål med Lean, kommunikationsplan, proces – hvordan organisere osv. (ex. ambassadørmodel).

Dag 2: Metodedag 1 - værdi, spild, standardisering/best practice, 5S

Intro til spildtyper, lette angreb på spild – personlig effektivitet, kommunikationsregler, arbejdskorridor, stillezoner.
Modenhedsniveauer, standardisering, 5S.

Øvelser undervejs.

Dag 3: Metodedag 2 - Værdistrømsanalyse og flow

Vi gennemfører værdistrømsanalyser på processer fra deltagernes virkelighed.
Evaluerer drejebog for værdistrømsanalyser til brug i jeres organisation.
Derudover kompetencer og reduktion af sårbarhed.

I produktionen desuden også planlægningstavler, OEE (maskinudnyttelse) og SMED (reduktion af omstillingstider).
I administration også Q-ROC (hurtigt arbejdende teams).

Øvelser undervejs.

Dag 4: Metodedag 3  - Løbende forbedringer

Vi kobler det hele sammen med Lean tavlen – Kaizen-tavlen - og design af jeres tavle.
Vi arbejder med inputs, proces og outputs i forhold til tavlen.

Dag 5: Ledelse og forandring

Ledelse, forandring, modstand. adfærd, ledelseskodeks, personprofiler i forhold til Lean (evt. test).
Succesraten af Lean afhænger i høj grad af ledelsens håndtering af forandringen.

Samlet overblik: Værktøjer, tavler, mål, standardisering, ledelse, proces osv.

Dag 6: Opfølgning og fastholdelse

Opfølgningsdag. Derudover introduktion til et opfølgningsskema (audit) og værktøjer til fastholdelse af Lean-momentum.

Program for de enkelte dage

Dagsorden på de enkelte dage. Alle dage er kl. 9-15.

 • Morgenmad/netværk. Ca. 20 min.
 • Kort præsentation af dagens virksomhed. Max. 15 min.
 • Præsentation af løsninger fra sidste kursusdag. Max. 5 min. per virksomhed.
 • Sparring og videndeling i mindre grupper. Ca. 30 min.
 • Undervisning i dagens temaer inkl. praktiske øvelser og eksempler. Ca. 3 timer.
 • Opgaver til næste gang og udfyldelse af personlige handlingsplaner. Ca. 30 min.
 • Kortere pauser og frokost undervejs.
 • Efter kl. 15 er der mulighed for, at få en rundvisning i værts-virksomheden.

Imellem dagene er der mulighed for at kontakte Flexkom via mail/telefon og/eller at stille spørgsmål til gruppen i et lukket forum på internettet (LinkedIn). Flexkom vil desuden følge personligt op med alle de deltagende virksomheder imellem dagene.

Powerdag - ny standard for effektiv kompetenceudvikling

Mikkel Smith fra Flexkom er medstifter af Powerdag.

Powerdag er mødestedet for ledere og medarbejdere, der jagter effektiv kompetenceudvikling. Powerdag giver dig ny viden, effektiv videndeling og hjælp til konvertering af din nye viden til konkrete handlinger.

Lyder det spændende?

Læs mere på Powerdags hjemmeside: Effektiv kompetenceudvikling >

Powerdag

Flexkom

Rådgivning, webinar,
kurser, OEE-systemer...
Kan vi hjælpe jer?
Flexkom tilbyder >

Book møde

Book et online 
kaffemøde med
Flexkom:
Book møde >

Artikler/videoer

På Dansk Lean Forum
finder du masser af viden:
Dansk Lean Forum > 
Lean-videoer og downloads >

Flexkom

Vi skaber trivsel og
og konkurrencekraft!
Se vores markante
referencer

OEE-Systemer

Vi er forhandler af
2 meget stærke
OEE-systemer
(maskinudnyttelse)