Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

5S - system og orden

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "5S til produktion" kan følgende downloades:

5S-præsentation:
Lean Produktion - 5S system og orden

Praktisk 5S-audit skema:
Lean Produktion - 5S audit skema

5S-sorteringssedler:
Lean Produktion 5S sorteringssedler

 

 

5S - Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en produktion. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, gulv, reoler, trucks, affald mm. mærket op, så ting der bruges har et "hjem" og hvor man omgående kan se hvis noget mangler. Samtidig fjernes alt unødvendigt fra arbejdspladsen.

Målet med 5S er ikke at holde orden, men at reducere den søgetid vi til dagligt har på arbejde. Midlet er at holde orden. Men hvis det bliver et ordensprojekt, så taber vi hurtigt de naturlige rodehoveder.

Video om 5S i Lean

Vi har lavet en video om 5S system og orden i Lean >

5S står for

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi.
 • Øget sikkerhed.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Signalerer kvalitet.
 • Øget produktivitet.

Læs mere om 5S i produktionen

Læs mere om 5S nedenfor.

Læs mere om 5S i produktionen

Læs mere om følgende emner nedenfor:

 • Struktureret system og orden med 5S - uddybet
 • Information om praktiske 5S-auditeringsværktøjer

Struktureret system og orden med 5S - uddybet

5S er et værktøj og udtrykker en holdning til, at have en struktureret orden på arbejdspladsen. Med 5S bliver arbejdspladser mærket op, så ting der bruges har et "hjem" og hvor man omgående kan se hvis noget mangler. Eller med andre ord, kan man altid se om situationen er normal eller unormal.

Samtidig fjernes alt unødvendigt fra arbejdspladsen.

5S står for (de fem S'er er uddybet nedenfor):

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

5S giver et markant løft til et område.
Udadtil vil arbejdspladsen fremstå professionel med et højt kvalitetsniveau.
Indadtil vil arbejdsglæden stige, ergonomien være forbedret og det samtidig med at produktiviteten stiger.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi. Arbejdspladserne er uden unødvendige værktøjer. Rækkeafstande er minimerede.
 • Sikkerhed. Ved at fjerne unødvendige ting øges sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen.
 • Kvaliteten hæves. Med 5S sikres det, at de nødvendige værktøjer altid er på den enkelte arbejdsplads. Dermed sikres det, at arbejdet altid udføres med de rigtige værktøjer/det rigtige udstyr.
 • Tidsbesparelse. 5S giver en reduktion af proces- og omstillingstider.
 • Signalerer kvalitet.

De 5 S'er

 1. Sorter er nødvendig for at afgøre hvad der skal befinde sig på en arbejdsplads. Sortering sker ud fra farverne grøn, gul og rød. Grønne ting anvendes dagligt. Gule ting anvendes engang imellem. Røde ting anvendes ikke.

 2. System i tingene refererer til arbejdspladsen igen. Alle ting skal have en plads inden for rækkevidde af den arbejdende person. Ingen unødvendige bevægelser. Dette forbedrer også ergonomien. Udenfor rækkevidde skal der også skabes et hjem til trucks, affald, på lageret, til ordrepapirer osv.

 3. Systematisk rengøring handler om, at man systematisk gennemgår arbejdspladser for grøn, gul og rød. At man indbygger en systematisk der sikrer, at man ikke skal rydde op igen om 6 måneder...

 4. Standardiser henfører til standardisering af det nye niveau. Sådan skal arbejdspladsen se ud! Standardisering kan eks. ske ved opmærkning.

 5. Selvdisciplin er den vigtigste og samtidig den absolut sværeste disciplin i 5S. Selvdisciplin handler om at organisationen naturligt kan fastholde og forbedre det opnåede 5S-niveau.

Fastholdelse og forbedring af 5S-niveau

Til at fastholde og forbedre niveauet anbefales det at gennemføre 5S-audits. Audits bør gennemføres af de medarbejdere der arbejder på den pågældende arbejdsplads og ikke af "personer udefra". Ved at lade medarbejdere auditere hinandens afdelinger skabes en fælles standard og man får gode ideer til hvordan niveauet kan hæves.

Tilbage til toppen

 

Information om praktiske 5S-auditeringsværktøjer

Download et auditeringsskema via link til download øverst på siden.

Indhold i filen der kan downloades:

 • Introduktion til praktisk 5S auditeringskema.
 • Procedure for anvendelse.
 • Eksempel på udfyldt audit-skema.
 • Eksempel på udfyldt måleskema.
 • Blanke audit-skemaer (2 versioner).
 • Blankt måleskema.

Hvad er et praktisk auditeringsskema?

Et praktisk auditeringskema udfyldes mens auditeringen foretages!

Samtidig samles resultatet af de enkelte auditeringer i et måleskema så udviklingen kan følges. Skemaerne har plads til 6 målepunkter.

De 6 målepunkter

Skemaet har som udgangspunkt følgende 6 målepunkter. Disse kan ændres efter behov.

 • Sikkerhed:
  - Placering og kendskab til sikkerhedsudstyr og førstehjælp.
  - Er der efterladt farer på arbejdspladsen, gulv og gange.
  - Mærkning af farlige væsker.

 • Arbejdspladser:
  - Er alt opmærket og findes ting på afmærkede pladser. Ingen overflødige materialer.
  - Renlighed og orden.

 • Gulv:
  - Er der gule streger på gulv og respekteres disse.
  - Er stole, vogne, kasser mm. på plads.

 • Mærkning af kasser og reoler:
  - Mærkning som ikke tilhører en arbejdsplads - Kanban-reoler, lagerreoler osv.

 • Rengøringsartikler:
  - Er alt til stede.
  - Mærkning af væsker.
  - Er ting klar til brug - støvsuger ikke fuld osv.

 • 5S-vogn:
  - Er vognen klar til brug og indeholder den de artikler der fremgår af indholdslisten.

En 5S-vogn er en central vogn, som indeholder de ting som sikrer, at medarbejderne selv kan fastholde et højt 5S-niveau. Eksempelvis dymo, gult tape mm. I præsentationen er givet et alternativt målepunkt til 5S-vognen.

Procedure ved 5S-audit

Forløbet af en 5S-audit er følgende:

 1. "5S-gruppen" mødes. Denne audit-patrulje består af udvalgte operatører fra forskellige afdelinger og skift. De vælges eksempelvis for ét år af gangen.
 2. Gruppen gennemgår alle de områder der skal auditeres. Scoren opgøres i dårligt, middel eller godt - de giver hhv. 1, 3 eller 5 point.
 3. Scoren lægges sammen til sidst og måleskemaet opdateres.
 4. Opgaveliste til fastholdelse og forbedring af 5S-niveau opdateres.

 

Tilbage til toppen

 

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >