Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Produktkategorisering (ABC-kategorisering)

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Produktkategorisering" kan følgende downloades:

Præsentation af produktkategorisering:
Lean Produktion Produktkategorisering ABC

 

 

Kategorisering af kunder og produkter

Kategorisering af produkter (ABC-kategorisering) handler om, at definere en lovet leveringstid og leveringsevne for samtlige produkter i produktprogrammet. Det sker med udgangspunkt i en prioritering af kunderne.

Efterfølgende nedbrydes kategoriseringen til mellem- og råvarer. Senere også til leverandører.

Kategorisering af kunder og produkter er et effektivt værktøj til at skabe en mere Lean forsyningskæde.

Produktkategorisering skaber et bedre grundlag for Lean i produktionen, ved at skabe klarhed over prioritering af produkter - anvendes i flow, lagre, planlægning mm.

Resultater med produktkategorisering

 • Forbedret kundeservice. Højt serviceniveau på udvalgte produkter - i stedet for "almindelig service" på det hele.
 • Reduceret lagerbinding. Kun det rigtige på lager.
 • Optimal kapacitetsudjævning.
 • Frigjorte planlægningsressourcer.
 • Klar og entydig prioritering i hele virksomheden.
 • Proaktiv ordrebehandling.
 • Salget flyttes til fokusvarer.

 

Læs mere om produktkategorisering i Lean

Kategorisering af kunder og produkter

Kategorisering af produkter (ABC-kategorisering) handler om, at definere en lovet leveringstid og leveringsevne for samtlige produkter i produktprogrammet. Det sker med udgangspunkt i en prioritering af kunderne.

Et eksempel kunne være:

 • Høj leveringsservice fra lager. Disse produkter leveres fra færdigvarelager.
 • Høj leveringssservice fra produktion. Disse produkter færdiggøres ved bestilling. Leveringstid gives ved ordre.
 • Medium service fra produktion. Disse produkter fremstilles efter ordre. Leveringstid gives ved forespørgsel.

Varer i denne kategori bliver udsat hvis ordrepuljen er større end kapaciteten.

Denne form for kategorisering af færdigvarer er et meget stærkt våben til en bedre forsyningskæde. Den er ikke uddybende behandlet i teorier om Supply Chain Management, men ikke destro mindre burden værktøjet få de store overskrifter frem!

Efter prioriteringen af kunderne og nedbrydningen til færdigvarer, nedbrydes kategorierne endnu engang til råvarer. Her anvendes kategorierne til at fastlægge lager- og prisstrategi.

Produktkategorisering eller ABC-kategorisering

Kategorisering af produkter kaldes også for ABC-kategorisering. Mange virksomheders ERP-systemer har funktioner til håndtering af ABC-kategorier. Typiske systemer kategoriserer ud fra omsætning og evt. lagerværdi. Det vigtigste er dog, at kundernes prioritering også tages med. Ofte ses det, at varer med lille omsætning også sælges til en stor vigtig kunde. Denne vare kan ikke nøjes med C-fokus!

Resultater med produktkategorisering

 • Man lagerfører kun de færdigvarer der SKAL lagerføres. Man lagerfører kun de råvarer der SKAL lagerføres. Intet andet. Derfor kan man frigøre mange penge i bundet lagerkapital.

 • Det giver en klar prioritering i planlægningen. Fordi man har lager af en række af færdigvarerne, kan man køre disse til kanban og bruge dem aktivt til kapacitetsudjævning. Så hvis efterspørgslen svinger fra dag til dag eller uge til uge, kan man bruge puljen af lagerførte numre til kapacitetsudjævning. Selvfølgelig kun så længe der er varer på lager!

 • Som hjælp til kapacitetsudjævning kan man udsætte ordrer på varer med lav prioritet.

 • Netop kanban nogle færdigvarer gør, at man kan frigive en masse planlægningsressourcer og flytte dem til de øvrige varer. Kanban passer sig selv hvis det rigtige system implementeres.

 • Ja faktisk giver det en klar prioritering i hele organisationen. Salg ved hvor de skal lægge fokus, produktionen ved hvilke ordrer der er vigtige, indkøb ved hvor de skal satse på billige priser og præcise leveringer mm.

 • Sælgerne/datterselskaberne ved hvad de skal love. Dvs. at salgsledet proaktivt kan give leveringstider (forudsat at produktionen holder hvad de lover). Samtidig viser man i hele organisationen hvor prioriteringen ligger.

 • Salget flyttes til fokusvarer. Når kunderne kan se at visse varer har kortere leveringstid og højere leveringssikkerhed vil de utvivlsomt flytte mere indkøb til disse varer. På den måde flyttes salget til få varer frem for mange varer. Salg på et utal af varer er noget der giver mange hovedpine i danske virksomheder.

 • Prioriteringen kan bruges til lagerføring i datterselskaber. Men dette er et kapitel for sig selv om global lagerføring eller Global Stock Control.

Der er helt sikkert flere fordele ved kategorisering af produkter.

Hvordan gennemføres en kategorisering?

Kategorisering gennemføres med udgangspunkt i markedet. Den første kategorisering sker af kunderne. Hvilke kunder skal have super service og hvilke må levere med en lidt ringere service, hvis virksomheden eksempelvis har kapacitetsproblemer. Typisk vil salgsafdelingen have alle kunderne på A-listen. Men der er ingen vej uden om. Kunderne skal priorites, så eksempelvis "dag til dag" maksimalt må udgøre 75% af omsætningen. Hvis ikke der skabes en større gruppe med lavere prioritet, vil alle fordelene falde bort. Det er derfor vigtigt at alle i virksomheden kender baggrunden og derfor også accepterer de spilleregler som topledelsen beslutter.

Når man så har gennemført en kategorisering på færdigvareniveau ud fra kundernes prioritering, bør denne kategorisering nedbrydes til mellem- og råvarer, så alle dispositioner på disse niveauer også tager udgangspunkt i de strategiske beslutninger på kundeniveau.

Det kan diskutteres om kategoriseringen af varer skal tage udgangspunkt i kundernes prioritering. Der kan f.eks. være en kunde, som har høj prioritet, men som accepterer en lang leveringstid - bare leveringstiden overholdes. Derfor kan man overveje at have flere kategorier med høj prioritet.

Efterfølgende skal kategoriseringen vedligeholdes løbende efter behov.

Hvordan vises kategorierne internt og eksternt?

Kategorierne bør implementeres i virksomhedens styringssystem (SAP, Navision, Movex osv). Ellers får det ikke den nødvendige synlighed. Samtidig vil en implementering bevirke, at de kan tages med i beregning af sikkerhedslagre osv.

I salgsledet kan det ske med regneark, via internettet eller hvad med SMS-service?

Bemærk: Kategoriseringen kan udvides til også at omfatte leverandører og kunder.

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >