Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Resultater med Lean Produktion

En række markante resultater er mulige med implementering af Lean i produktionen:

Kortere leveringstid

Med flow i produktionen opnår man ofte en markant reduceret gennemløbstid og dermed en væsentlig bedre kundeservice.
Læs mere om flow i Lean Produktion

Bedre leveringsevne

Med en kortere gennemløbstid kan flere processer gennemføres ud fra kundeordrer (træk). Med trækstyret flow skabes en mere stabil leveringsevne, idet man ikke længere baserer sin leveringsevne på usikre prognosestyrede lagre, men på stabile processer og hurtigt flow.
Læs mere om tryk og træk i Lean

Højere kapacitet

Med OEE-analyser (OEE = Udnyttelsesgrad) på flaskehalse og efterfølgende fokus på de største tabsfaktorer, kan udnyttelsesgraden på flaskehalsene hæves markant og dermed hæves den samlede kapacitet i produktionen.
Læs mere om OEE-analyser

Øget produktivitet

Ved at minimere meget at den spildtid der er i en produktion, vil produktiviteten stige i produktionen. Der er altså ikke tale om at man skal løbe hurtigere, men om at der skabes mere værdi i arbejdstiden.
Læs mere om de 8 spildtyper i produktion

Bedre kvalitet

Ved at implementere flow opnår man et meget kortere kvalitetsloop. Fejl opdages hurtigere = Mindre brok og færre omkørsler. Samtidig giver flow mindre transport og håndtering og mindre risiko for skader på emner.
Læs mere om flow

Reducerede lagre

Med flow, ordreproduktion og behovsstyring af eventuelle lagre reduceres lagrene ofte markant. Der kan også køres med mindre serier og dermed med mindre varer i arbejde (VIA) som følge af stærkt reducerede omstillingstider (med SMED).
Læs mere om Kanban lagerstyring
Læs mere om SMED til reduktion af omstillingstider

Større fleksibilitet

Med reducerede lagre, kortere gennemløbstid som følge af flow og hurtigere omstillinger øges fleksibiliteten til kunderne markant.

Bedre sikkerhed

Med mindre transport, færre løft, færre kasser, bedre struktur (5S) mm. får man et markant løft på sikkerheden i virksomheden.
Læs mere om 5S i produktion

Bedre ergonomi

Med bedre organiserede arbejdspladser, kortere rækkeafstand til emner, rigtig placering af værktøjer mm. får operatører en god ergonomisk arbejdsplads. Samtidig medfører flow færre løft og vrid i ryggen. Det er vigtigt at man implementerer rotation mellem arbejdspladser med Lean, da man tager noget af alsidigheden væk fra traditionelle arbejdspladser, hvor man skal lede efter ting og emner flere gange om dagen.
Læs mere om 5S

Visuel kontrol

Lean giver samtidig et markant løft til synligheden i virksomheden. Lean skaber synlighed omkring forbedringer, planlægning, flow mm. Samtidig giver det også synlighed for den enkelte, idet det nu også er synligt om alle værktøjer er på en arbejdsplads (5S) når man møder på arbejde.

Et vigtigt element ved Lean er, at aktiviteter måles ved selve aktiviteten. Det betyder at afvigelser kan korrigeres på stedet og ikke når det er for sent. Samtidig får aktørerne mere ejerskab når resultatet af deres arbejde er synliggjort.
Læs mere om planlægningstavler i produktion
Læs mere om forbedringstavler (løbende forbedringer - Kaizen)
Læs mere om 5S

Større arbejdsglæde

Hvis Lean implementeres rigtigt kan det give et markant løft i arbejdsglæden i organisationen. Nu er alle en del af planlægning, forbedringer og organisering af arbejdspladsen.

Løbende forbedringer

Ikke mindst skaber Lean en markant mulighed for at organisationen løbende forbedrer sig. Lean indeholder en række værktøjer som giver organisationen mulighed for, at forbedre de processer som hidtil kun har skabt frustrationer og dårligt arbejdsmiljø.
Læs mere om løbende forbedringer (Kaizen)

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >