Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Planlægningstavler i produktion -
visuel styring

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Planlægningstavler" kan følgende downloades:

Præsentation af planlægningstavler:
Lean Produktion Planlægningstavle 

Planlægningstavler giver synlighed

En planlægningstavle i en produktionsafdeling kan erstatte timers planlægning i ERP-system, håndtering af hasteordrer, skabe større fleksibilitet og det samtidig med at medarbejderne får større tilfredshed gennem ansvar. Ledelsen kan desuden få et overblik over ordresituationen bare ved at gå en runde i produktionen.

Anvendelsen af tavler til planlægning optimerer brugen af viden fra planlægningsfunktionen (kontor) og viden om processer i produktionen.

Planlægningstavler anvendes til finplanlægning.

Video om Lean og planlægningstavler/-møder

Vi har lavet en video om Lean og planlægningstavler/-møder >

Resultater med planlægningstavler

 • Selv-planlægning i produktionsteam.
 • Planlæggere bruger tiden på fremsynet planlægning - ikke på at flytte rundt på dagens ordrer.
 • Problemer bliver synlige.
 • Korrigerende handlinger så snart situationen er unormal.
 • Kan se om vi lever op til kundernes forventninger - Opdateres meget ofte - ned til hver time!

Download

Præsentationen der kan downloades indeholder bl.a. eksempler på forskellige planlægningstavler.

Læs mere

Læs mere om planlægningstavler nedenfor eller på Flexkoms Lean blog - klik her - Lean Planlægningstavler i produktion.

Læs mere om planlægningstavler i Lean Produktion

Planlægningstavler giver synlighed

En planlægningstavle i en produktionsafdeling kan erstatte timers planlægning i ERP-system, håndtering af hasteordrer, skabe større fleksibilitet og det samtidig med at medarbejderne får større tilfredshed gennem ansvar.

Ledelsen kan desuden få et overblik over ordresituationen bare ved at gå en runde i produktionen.

En planlægningstavle bruges til finplanlægning af en produktion. Den langsigtede grovplanlægning og kapacitetstilpasning skal fortsat foretages af planlæggeren, men den kortsigtede finplanlægning kan med stor fordel overlades til de medarbejdere der ved mest om produktionen.

Fordele ved planlægningstavler

 • Selv-planlægning i produktionsteam.
 • Planlæggere bruger tiden på fremsynet planlægning - ikke på at flytte rundt på dagens ordrer.
 • Problemer bliver synlige.
 • Korrigerende handlinger så snart situationen er unormal.
 • Kan se om vi lever op til kundernes forventninger - Opdateres meget ofte - ned til hver time!

En kort planlægningshorisont er bedst

Der er en klar sammenhæng imellem planlægningshorisont og den daglige drift i produktionen. Har man en lang planlægningshorisont har man typisk også en masse hasteordrer, omprioriteringer osv. Det giver en masse kaos i produktionen når varer skal overhale andre varer, når medarbejdere skal smide hvad de har i hænderne osv.

Et eksempel:
En produktion har ugentlig planlægning. Fordi ordrer kun udskrives om fredagen til efterfølgende uge, kan der gå op til 11 dage fra placering af ordre til levering (worst case).

Omvendt hvis den samme virksomhed havde daglig ordreudskrivning, ville der maksimalt gå 2 dage til levering (worst case).

Fordelene er mange:
- Større fleksibilitet.
- Færre hasteordrer.
- Mere gennemskuelighed (færre ordrer i systemet)
- osv.

Daglig planlægning kan faktisk praktiseres uanset gennemløbstiden i produktionen. Princippet er det sammen. Der planlægges og igangsættes samme dag.

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >