Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Vedledning i at skabe flow i Lean Produktion

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Flow" kan følgende downloades:

Præsentation af flow i produktion:
Lean Produktion Flow Udjævning

 

Hvad er flow?

Flow er det tredje princip i Lean. Flow handler om at sætte processer i halen af hinanden. Ved et traditionelt funktionslayout er der lagre og transport mellem alle processer. Samtidig kræver funktionslayout en masse styring, planlægning og koordinering.

Flow kan dog også skabes imellem isolerede processer ved hjælp af til/fra pladser. Flow er det stærkeste værktøj til minimering af spild i Lean.

Resultater med flow

Resultater der skabes med flow i produktion:

 • Kortere kvalitetsloop - fejl opdages tidligere i processen
 • Bedre kvalitet og mindre brok
 • Reduktion af lagre
 • Hurtigere gennemløbstid
 • Mindre transport og håndtering
 • Hurtigere problemløsning
 • Mindre planlægningskompleksitet

Læs mere om flow

Læs mere om flow nedenfor.

 

Hvad er flow?

Flow er det tredje princip i Lean (læs mere). Flow handler om at sætte processer i halen af hinanden. Ved et traditionelt funktionslayout er der lagre og transport mellem alle processer. Samtidig kræver funktionslayout en masse styring, planlægning og koordinering.

Flow kan dog også skabes imellem isolerede processer ved hjælp af til/fra pladser. Her defineres en plads imellem hver maskine hvor varer overdrages. Enkelte af pladserne defineres som haste-pladser og udgør en overhalingsbane.

Flow er det stærkeste værktøj til minimering af spild i Lean.
Læs mere om spildtyperne i Lean 

Husk stabilisering og balance

Flow kan skabes når processer producere til hinanden i samme takt (balance i tid). Er processerne ikke i balance, vil et stop på én af processerne betyde stop i hele flowet. Uanset bør man stærkt overveje at lægge naturlige buffer-lagre mellem processer i et flow. Størrelsen på dem bestemmes af den afhængighed man ønsker mellem processer, prisen på produktet, medarbejdernes ønsker osv.

Hvor flow ikke kan skabes er løsningen ofte at styre via Kanban.

Læs om Kanban lagerstyring

Eksempel på resultater med flow

Forestil dig to processer der står langt fra hinanden – et bearbejdningscenter og en montagecelle. Nu flyttes montagecellen så den står klods op af bearbejdningscentret.

Hurtigt vil man få følgende fordele:

 • Ultra kort kvalitetsloop. Dermed opdages fejl tidligere i flowet. Dette betyder mindre brok.
 • Med ét team kan løbende jobrotation give kendskab til kritiske processer/ håndteringer. Igen medfører dette bedre kvalitet og mindre brok.
 • Lager mellem de to enheder/maskiner fjernes.
 • Hurtigere gennemløbstid. Dermed højere fleksibilitet og kortere leveringstid til kunder.
 • Mindre transport og håndtering.
 • Hurtigere problemløsning.
 • Mindre planlægningskompleksitet.

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >