SMED - reduktion af omstillingstider på maskiner

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "SMED" kan følgende downloades:

Præsentation af SMED:
Lean Produktion SMED Regneark Præsentation

Regneark til SMED-øvelse:
Lean Produktion SMED Regneark Excel

 
 

 

Reduktion af omstillingstider med SMED

SMED er et værktøj til reduktion af omstillingstider på en maskine.

Alle omstillinger kan komme under 10 minutter

SMED er en engelsk forkortelse for "Single Minute Exchange of Die". Direkte oversat - udskiftning af værktøj/fikstur på et en-cifret minuttal. Udgangspunktet med SMED er med andre ord, at alle omstillinger kan reduceres til under 10 minutter. Virkeligheden kan være en anden!

Fordele ved at arbejde med SMED på kritiske maskiner

 • Systematisk – og simpelt – værktøj til reduktion af omstillingstider
 • Reduktion i omstillingstider vil hæve maskiners udnyttelsesgrad (OEE) og dermed den samlede kapacitet i produktionen
 • Resultater viser sig meget hurtigt

Resultat med SMED

SMED starter med udvælgelse af processer hvor reduktion af omstillingstid har størst effekt. Det er typisk flaskehalse, da en 10% reduktion i omstillingstid straks giver 10% i kapacitet.

Download

På hjemmesiden kan du gratis downloade følgende:

 • En præsentation af teorien bag SMED
 • Et regneark til praktisk gennemførsel af SMED-forbedringer

Se demo af SMED-regnearket - inkl. brug af regnearket

Lean Produktion SMED Regneark Demo

Læs mere om SMED

Reduktion af omstillingstider med SMED

SMED er et værktøj til reduktion af omstillingstider.

SMED kommer fra engelsk og betyder "Single Minute Exchange of Die". Direkte oversat - udskiftning af værktøj/fikstur på et en-cifret minuttal. Udgangspunktet med SMED er med andre ord, at alle omstillinger kan reduceres til under 10 minutter. I praksis er det dog altid ikke muligt.

Hurtige omstillinger har stor betydning for en produktion, specielt når man er i stand til at reducere omstillingstiden på en flaskehals. Gevinster er blandt andet mindre seriestørrelser, mere produktiv tid, bedre flow og forbedret leveringsservice og stabilitet.

Fordele ved at arbejde med SMED på kritiske maskiner

 • Systematisk – og simpelt – værktøj til reduktion af omstillingstider.
 • Reduktion i omstillingstider vil hæve maskiners udnyttelsesgrad (OEE) og dermed den samlede kapacitet i produktionen.
 • Resultater viser sig meget hurtigt.

Hvornår skal SMED anvendes?

SMED starter med udvælgelse af processer hvor reduktion af omstillingstid har størst effekt. Det er typisk flaskehalse, da en 10% reduktion i omstillingstid straks giver 10% i kapacitet.

SMED processen

En OEE-måling anvendes til at beslutte om reduktion af omstillingstid på en proces er den rigtige tilgang.

SMED gennemføres ved at lade medarbejdere kortlægge en omstilling. Kortlægningen vil ofte være en aha-oplevelse og en række forbedringsaktiviteter vil omgående blive igangsat.

SMED kan gennemføres flere gange på samme proces indtil målet er nået. Forbedringer fastholdes i arbejdsbeskrivelser.

Værktøjet

SMED kan give markante forbedringer med en forholdsvis lille indsats og typisk uden investeringer.

Værktøjet er simple skemaer der udfyldes under en omstilling. Skemaerne bør udfyldes af andre operatører, så de samtidig trænes i at se spildet. Med udgangspunkt i skemaet opdeles tiden i intern og ekstern tid.

Intern omstillingstid er tid hvor maskinen står stille. Ekstern tid er hvor maskinen kører under omstilling til den næste ordre. Det første fokus er, at flytte intern til ekstern tid. Samtidig vil kortlægningen af en omstilling giver en række oplagte forbedringspunkter.

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Eller benyt vores kontaktformular