Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

De 8 spildtyper (Muda) i Lean Produktion

Gratis Download

Gratis download

Download Lean-værktøjer >

Indenfor "Spild i Lean Produktion" kan følgende downloades:

Præsentation af de 8 spildtyper:
Lean Produktion 8 Spildtyper Muda

 
 

 

De 8 spildtyper i Lean Produktion

De 8 spildtyper i Lean er grundlæggende for forståelse af Lean. Ingen kunder vil betale for aktiviteter der indeholder spild. Derfor bør spildet i produktionen reduceres.

Man har i mange år talt om de 7 spildtyper i Lean. De er siden forsøgt udvidet til både 8, 9...ja endda op til 14 spildtyper er blevet nævnt.
Nedenfor præsenteres de 7 gængse spildtyper i Lean og samtidig nævnes den mest anerkendte 8. spildtype.
I daglig Lean-tale anvender mange betegnelsen "Muda" om spild. Muda betyder spild på japansk.

Video om grøn, gul og rød tid (spildtid)

Vi har lavet en video om grøn, gul og rød tid + spild i Lean >

Kunderne definerer spildet

Det er ultimativt kunderne som definerer spildet. Men hvis man løber de 8 spildtyper igennem vil man erfare, at meget at spildet behøver kunder ikke gøre os opmærksomme på. Vi ved det godt.

Spildtyperne i forhold til administration

De oprindelige spildtyper stammer fra produktion. Det betyder, at man bruger ord som "overproduktion", "lager" og "transport". Vi oplever i Flexkom, at disse spildtyper kan sende et forkert signal i administration. Så hvis I skal anvende Lean i hele organisationen, så overvej at tilpasse spildtyperne så de passer til alle medarbejdere. Målet er, at få et fælles sprog.

Læs om Flexkoms forslag til tilretning af spildtyperne til både produktion og administration på vores blog "Dansk Lean Forum".

De 8 spildtyper

De oprindelige 8 spildtyper er:

 • Overproduktion
 • Transport
 • Ventetid
 • Overforædling
 • Lager
 • Fejl og returløb
 • Bevægelser og søgning
 • Uudnyttet viden

 

Beskrivelse af de 8 spildtyper i Lean Produktion

Spildtype: Overproduktion

Overproduktion handler om, at man producerer varer før der reelt er behov for dem. Der kan være tale om for mange emner (flere end den efterfølgende proces vil anvende), at der produceres for hurtigt (at den efterfølgende proces alligevel ikke anvender emnerne i samme takt) og at der produceres for tidligt (at varer lagerføres inden de anvendes igen). Der er en række risici ved at gennemføre overproduktion. Den største risiko er, at emnerne senere viser sig ikke at være gode. Altså at man har produceret en masse varer, som senere må kasseres.

Det handler med andre ord om, at producere i takt med den efterfølgende proces eller kundes behov.

Overproduktion fører altid til andre spildtyper i form af lager, transport og søgetid.

Spildtype: Transport

Transport handler om unødvendige transporter af emner og mennesker mellem processer. Transport er i sig selv ikke værdiskabende for et produkt, samtidig med at der er fare for skader på produkter og for ulykker (kørsel med trucks). Samtidig skal der bruges dyrebare medarbejdere, som kunne producere gode emner, til at gennemføre transporterne.

Spildtype: Ventetid

Ventetid handler om, at processer eller medarbejdere venter på, at en arbejdsgang afsluttes, venter på varer eller på information. Ventetid er på ingen måde værdiskabende og her handler det om at udnytte specielt medarbejderne i en eventuel ventetid (uden at de bliver stressede).

Spildtype: Overforædling

Overforædling handler om, at man gennemfører flere processer på et produkt end kunden reelt ønsker. Det kan eksempelvis være, at man leverer en bil med CD-anlæg som standard, hvor en kunde måske kun ønsker en radio. Eller hvor man leverer en computer, der kan meget mere end en kunde har behov for, hvilket er meget udbredt i dag. Det handler med andre ord om, at man kun producerer netop det kunden ønsker.

Spildtype: Lager

Lagring af råvarer, produkter under produktion eller som færdigvare skaber ingen værdi og bør minimeres/elimineres. Lager indeholder samtidig fare for ukurans (eksempelvis ved ændrede kundebehov, teknologiskifte osv.) og desuden vil gennemløbstiden forlænges unødvendigt.

Spildtype: Fejl og returløb

Genbearbejdning eller omkørsler handler om, at processer gentages flere gange eller at der bruges tid på at reparere et produkt inden det kan gå videre til næste proces eller til kunden. Her er igen tale om en aktivitet som ingen ønsker at betale for.

Spildtype: Bevægelser og søgning

Bevægelser som spildtype handler om, at medarbejdere eller produkter bevæger sig unødvendigt. For medarbejdere handler det om, at de flytter sig mellem processer for at hente værktøjer eller varer eksempelvis pga. uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Spildtype: Uudnyttet viden

Uudnyttet viden handler grundlæggende om, at en organisation ikke udnytter den store viden og de mange forslag som medarbejderne har. Det handler om, at man i stedet for at ansætte en masse chefer og konsulenter til at optimere en proces, ansætter nogen der kan omsætte medarbejdernes gode forslag til handlinger.

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >