Info: Downloads flytter

De mange gratis downloads af Lean-materiale flytter de næste måneder til vores blog "Dansk Lean Forum". Der vil være links fra denne side til den nye side hvor relevant.

Læs mere på Dansk Lean Forum: Lean downloads, materialer og videoer >

Værktøjer i Lean Produktion

Værdistrømsanalyse - Kortlægning af værdikæden - Value Stream Mapping

Processen at kigge på tværgående flow har efterhånden fået mange navne.
Værdistrømsanalyse handler om, at man på en struktureret måde identificerer det flow af værdiskabende processer der leverer værdi til kunderne. Samtidig analyseres alle de former for spild som produkterne gennemgår inden de er færdige. Disse facts giver så anledning til en optegning af det ønskede flow.
Læs mere om værdistrømsanalyse i Lean Produktion (Value Stream Mapping)
Læs mere om de 8 spildtyper i produktion

5S - Struktureret orden med 5S

5S står for (frit oversat):

 1. Sortér
 2. System
 3. Systematisk rengøring
 4. Standardiser
 5. Selvdisciplin

5S handler i hovedtræk om, at en arbejdsplads kun skal indeholde de værktøjer, emner, papirer mm. der anvendes, at disse skal have et fast hjem og at dette niveau skal fastholdes. Det lyder måske let, men det er svært! Fordelene er mange - ergonomi, procestid, omstillingstid, søgetid mm.
Læs mere om 5S

OEE - Maksimal udnyttelse af flaskehalse

OEE står for Overall Equipment Efficiency. Det er et værktøj til at få overblik over en maskines udnyttelsesgrad. Dvs. at OEE ikke løser problemer, men kun identificerer. Det er en vigtig øvelse ved flaskehalse, da en 10% øget udnyttelsesgrad ved en flaskehals svarer til 10% i hele produktionen.
Læs mere om OEE

SMED - Reduktion af omstillingstider

SMED er et simpelt værktøj til reduktion af omstillingstider. SMED handler om, at kortlægge en omstilling og efterfølgende flytte indre til ydre stop-tid på maskinen og derefter reducere tiderne.
Læs mere om SMED

Flow - Skab flow i produktionen!

Det er afgørende at skabe flow. Dvs. at få produkter til at "være i bevægelse". Meget spild elimineres ved at skabe flow. Men det er svært. Specielt fordi flere maskiner så bliver afhængige af hinanden. Før flow imødekommes ustabilitet med lagre, men nu viser ustabilitet sig med liniestop og frustrationer. Derfor start med stabilitet vha. arbejdsbeskrivelser, OEE, SMED, 5S osv. - så skaber du flow!
Læs mere om flow

Træk - Skab træk i flowet!

Når der er skabt flow er næste step at producere ordrebaseret i stedet for til lager. Man taler om at trække produktionen igennem efter kundernes behov.
Læs mere om træk

Kanban - Simpel lagerstyring med Kanban

Hvor der ikke kan skabes flow kan man bruge Kanban. Kanban er et simpelt genbestillingssystem for lagre. Kanban er dog ikke altid svaret, da det kræver et vis aftræk og stabilitet i aftrækket. Men er Kanban muligt, kan man skabe et selvkørende system.
Husk at Kanban er en nødløsning hvor der ikke kan skabes flow!
Læs mere om Kanban

Visuel Kontrol

Lean giver samtidig et markant løft til synligheden i virksomheden. Lean skaber synlighed omkring forbedringer, planlægning, flow mm. Samtidig giver det også synlighed for den enkelte, idet det nu også er synligt om alle værktøjer er på en arbejdsplads (5S) når man møder på arbejde.
Læs mere om planlægningstavler
Læs mere om forbedringstavler (løbende forbedringer - Kaizen)

Kaizen - Løbende forbedringer

Det sidste stærke værktøj i Lean er løbende forbedringer. Det er en meget svær disciplin, men det handler grundlæggende om, at hele organisationen løbende stræber mod at gøre alt ting bedre. Altså om at eliminere spild og dermed bruge tiden på at skabe værdi til kunderne.
Læs mere om Kaizen - løbende forbedringer

Lean i øvrige funktioner

Lean i virksomhedens øvrige funktioner er ofte nøglen til maksimal succes med Lean.
Læs mere om Lean i de øvrige funktioner

Tilbage til toppen

Gratis Download

> Klik er for gratis download af
   Lean-værktøjer

 

Struktureret system og orden med 5S

5S er et værktøj til at skabe system og orden i en virksomhed. Samtidig udtrykker 5S en holdning til at have struktur på arbejdspladsen.

Med 5S bliver arbejdspladser, reoler, filsystemer mm. mærket op og sat i system, så dokumenter og informationer kan findes uden spildtid.

5S står for:

 1. Sortér.
 2. System i tingene.
 3. Systematisk rengøring.
 4. Standardisér.
 5. Selvdisciplin.

Resultater med 5S

 • Bedre ergonomi og arbejdsmiljø.
 • Kvaliteten hæves.
 • Tidsbesparelse.
 • Øget produktivitet.
 • Øger trivsel.
 • M.fl.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld vores kontaktformular på 1 min. - så ringer vi dig snarest op.
Kontaktformular >

Behov for Lean uddannelse?

Flexkom Lean Akademi har Yellow, Green og Black Belt.
Oversigt over Lean uddannelser >